Kategorie

eBiuletyn-Newsletter

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym www.sulis.com.pl zwanym dalej "Sklepem”.
 2. Właścicielem Sklepu jest Piotr Farbiszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Sulis Piotr Farbiszewski”, z siedzibą w  47-400 Racibórz , ul. Stalmacha 2/6. NIP 6391728417 , REGON 241166538.
 3. Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie można składać za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem http://www.sulis.com.pl
 4. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 5. Frima Sulis Piotr Farbiszewski dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością.
 6. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego towaru nie będzie w magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.
 7. Wypełniając formularz zamówienia w Sklepie, Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z późn. zm.). Dane nie będą ujawniane osobom trzecim.
 8. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptacje warunków niniejszego regulaminu.
 9. Niniejsza strona internetowa nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

 

II  WARUNKI ZAMAWIANIA I DOSTAWY

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi. W tym przypadku na stronie pojawi się komunikat: „Przepraszamy – strona chwilowo nieczynna z powodu przeprowadzanych prac serwisowych”
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem formularza sklepowego i jego potwierdzenie przez Sklep. Podanie w formularzu numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia oznacza odmowę przyjęcia zamówienia. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. Firma Sulis Piotr Farbiszewski wystawia na zakupiony towar faktury VAT.
 4. W przypadku fizycznej dostepności towaru, zamówienie jest wysyłane w przeciągu 24 godzin (jeżeli kolejnym dniem jest dzień roboczy) od momentu otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy, lub w 24 godziny (jeżeli kolejnym dniem jest dzień roboczy) od momentu złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem. W przypadku braku dostępności obowiązuje pkt. 6 postanowień ogólnych.
 5. Zamówienia złożone w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
 6. Firma Sulis Piotr Farbiszewski  nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za powtórną przesyłkę.
 7. Zamówiony towar będzie dostarczany w zależności od wyboru przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Koszty dostawy opisane są w zakładce dostawa.
 8. Dostawa za granicę Polski będzie każdorazowo wyceniana indywidualnie.
 9. Klient jest zobowiązany, w przypadku zamówienia z odbiorem osobistym, odebrać zamówiony towar w ciągu 7 dni od daty otrzymania maila potwierdzającego skompletowanie zamówienia. Odbiór osobisty jest możliwy wyłączenie po dokonaniu wpłaty na wskazany rachunek bankowy.
 10. Firma Sulis Piotr Farbiszewski zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

 

III  ZWROTY

 1. W przypadku, gdy rozmiar towaru wybrany przez kupującego okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany lub zwrotu towaru na prośbę Klienta.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 3. Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 10 dni od daty otrzymania produktu.
 4. Klient może zrezygnować wyłącznie wtedy, gdy produkt nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien odesłać zakupione Produkty wraz z wypełnionym oświadczeniem zwrotu/wymiany i dołączonym dowodem zakupu. Wzór oświadczenia dostępny TUTAJ
 6. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 7. Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego, chyba że strony uzgodnią inny sposób zwrotu środków.
 8. Zwracający ponosi koszty odesłania paczki.
 9. Sklep nie przyjmuje zwrotów wysłanych "za pobraniem".
 10. Zwroty i wymiany należy wysyłać na adres:

 SULIS Piotr Farbiszewski; Ul. Pawła Stalmacha 2 m6; 47-400 Racibórz.

IV  WARUNKI REKLAMACJI

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 2. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową, zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.
 3. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są warunkami reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta.
 5. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać:

- w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy,

- jeśli naprawa albo wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła zadość uczynić takiemu żądaniu w odpowiednim czasie – Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy Kupujący nie może odstąpić, jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

 1. Wysyłka naprawionego/wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sklepu.
 2. Protokół reklamacyjny można pobrać TUTAJ.


V PROMOCJE I WYPRZEDAŻE

 Promocje nie łączą się. Ceny towarów wyprzedażowych nie podlegają dalszym rabatom.

 VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do powyższego regulaminu. Zmiany obowiązują po upływie 14 dni od opublikowania ich na stronie www.sulis.com.pl.
 2. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są na podstawie regulaminu dotychczasowego.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.